Seesing Tournament zoekt vrijwilligers!

Jaarlijks zijn er vele vrijwilligers die het Seesing Tournament mede tot een succes maken. Wij als organisatie van het Seesing Tournament kunnen dan ook niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk de inzet van vrijwilligers is. Voor zowel de organisatie als de uitstraling van het Seesing Tournament.

Dit jaar is het Seesing Tournament op 3&4 juni 2017 en we zijn nog op zoek naar vrijwilligers. Mocht je interesse hebben om een steentje bij te dragen in welke vorm dan ook (bijv. horeca, nevenactiviteiten, kassa etc.) stuur dan een mail naar michiel_krabbenborg@hotmail.com of bel 06-22856845.